Thấy nhiều anh em mới vô nghề hỏi nhiều về Pan mất đèn led cho fím và LCD nên mình tiện trả lời và post luôn qua đây giúp AE nào chưa biết thì tham khảo.

Muốn cho IC đèn hoạt động thì ngoài những đ/k như IC N2400 tốt, cuộn dây L2400, Vbat cấp cho IC tốt thì còn phải có lệnh để cho IC làm việc. Lệnh đó đc lấy từ UEM ra tới chân B đèn V2401, chân E của V2401 phải có 2,8vol do đc nối với Vflash1 và lệnh ra từ chân C của V2401 vào chân A2 của IC đèn.

Khi lệnh từ UEM ra chân B của V2401 ở mức thấp thì V2401 dẫn và áp từ chân E chảy sang chân C --> chân A2 của IC đèn có lệnh và IC làm việc. Nếu kiểm tra mà vẫn chưa có lệnh tại chân C của V2401 thì ta có thể mượn áp từ chân E của V2401 sang để test bằng cách gác con trở khoảng 2,2k - 4,7k từ chân E sang chân C của V2401 để làm lệnh giả. Lưu ý là khi làm lệnh giả như vậy thì đèn Led sẽ sáng suốt kg tắt đó!

Khi mạch IC đèn dã làm việc tốt (đầu ra của IC đèn có áp ~ 14vol) mà LCD và led phím chưa sáng thì ta đo coi có 14vol tới chân connect của LCD chưa? Ta chú ý là 14vol đi từ IC đèn tới chân connect LCD để vào các led trong LCD rồi quay ra chân connect và qua led phím (V2400) rồi qua điện trở R2400 (33 om) về mass.

Nguyên tắc hoạt động của mạch này là các đèn led trong LCD và led phím mắc nối tiếp nên nếu 1 trong các con led đó hư thì cả mạch led kg sáng nữa. Vậy nên ta cần đo đạc điện áp từng vùng để xác định xem lỗi tại đâu để có biện pháp khắc phục nhanh và chính xác nhất.


Link 1: Click SKIP AD Link 2: Click To Enlarge
Click To View Full Size
Cách sửa pan mất Led LCD cho 1110i, 1600, 6030... ( Full )


Link 1: Click SKIP AD Link 2: Click To Enlarge
Click To View Full Size
Cách sửa pan mất Led LCD cho 1110i, 1600, 6030... ( Full )


Link 1: Click SKIP AD Link 2: Click To Enlarge
Click To View Full Size
Cách sửa pan mất Led LCD cho 1110i, 1600, 6030... ( Full )


Link 1: Click SKIP AD Link 2: Click To Enlarge
Click To View Full Size
Cách sửa pan mất Led LCD cho 1110i, 1600, 6030... ( Full )