Thứ Tư, ngày 02 tháng 11 năm 2011

Pinout 1280 Nokia

Magic Cable : DCT4-G
BSI: 10K
Dùng Chung : 1202

Click To View Full Size

Link 1: Click SKIP AD Link 2: Click To Enlarge
Pinout 1280 Nokia

Nguồn: OVO.:. ID Topic: 4026

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét